11541564
KLUBBEN / DET SOSIALE LIVET I KLUBBEN

DET SOSIALE LIVET I KLUBBEN

Trivsel er stikkordet i Bekkestua Rotary Klubb. Våre ukentlige klubbmøter er 1-times møter der vi inviterer inn foredragsholdere i tillegg til innlegg fra egne medlemmer. Mange blir nok overrasket over nivået på våre foredragsholdere. Gå inn på Møtearkiv under Nyheter så vil du se mange av de tema og innlegg som er vært holdt i 2017. I tillegg til de ukentlige klubbmøter  har vi noen sosiale arrangementer, dvs tur til Sæteren gård, Torskeaften, Viltaften og Juleavslutning. Sint, men ikke minst, har vi i alle kommiteer et par samlinger pr semester der de ulike kommiteene møtes til både faglig og sosialt samvær. 

For å si som vår charterpresident Dag Kive: ”Rotary skal være gøy!”

Det har vi fått til i Bekkestua Rotary Klubb!

Flere faste årlige arrangementer har bidratt til en tradisjonsrik ramme om klubbens indre liv.

Ut i det grønne…til Sæteren gård !

I mai –80 samlet gutta seg første gang ved Skytterkollen for den raske marsj opp Skuta til Brunkollen. Slike utflukter har deretter blitt en årviss foreteelse, de siste årene til Nygaard og Setærn, med innlagte hvile– og utsiktspauser hvorunder avsmakes medbrakte styrkedrikker.

Torskeaften og Viltaften

Den årlige torskeaften har helt fra første gang den ble arrangert i november -79, vært et av høydepunktene i klubbens liv. Oktober -93 fikk den årlige torskeaften sin pendant i en viltaften som også skulle bli en årlig foreteelse.

Julemøtene

Dette er et familiearrangement som fra1978, har samlet fullt hus i Haslum kirke. Vår klubb har vært forunt å ha Haslums sogneprester som medlemmer. Harald Romfo, Magne Storli og Carl F. Traaen har gjennom årene sørget for at juleandaktene har blitt en opplevelse ingen i klubben vil være foruten.


SOSIALE MEDIER

Møteinformasjon

Møtested: Ringhøyden seniorsenter
Adresse: Ringstabekkveien 105
Postnummer: 1356
Sted: Bekkestua
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY NORGE

Loading RSS...

NYHETER FRA DISTRIKT 2310

Loading RSS...