11541564
KLUBBEN / KLUBBENS HISTORIE

BEKKESTUA Rotary Klubbs historie

Generalmajor Sigurd Sparr dukket uanmeldt opp på charterpresident Dag Kive’s kontor tirsdag 29. Januar 1974. Det var ikke vanskelig etter Sparrs anmodning å være med på å arbeide for en ny Rotaryklubb i Bekkestua området. Rotary måtte læres, og Dag fikk derfor fra første stund anledning til å møte i fadderklubben Bærum Rotary Klubb. Dette var en god og riktig skole!

Etter å ha intervjuet 55 aktuelle personer, møtte 26 fram til vårt første informasjonsmøte i peisestuen i Haslum menighetshus 14. Januar 1975. Endelig var vi i gang.

Alle som var med på denne begivenheten, glemmer det aldri. Lite ante vi om at Rotary International i USA den 7. Juni 1975 ga oss charter, og hvilken dato vi i norsk historie da hadde fått! 

Klubbens 22 chartermedlemmer hadde sitt første ordinære møte tirsdag 1. Juli 1975. President Dag Kive satte møtet med presidentklubben som var en gave fra Bærum Rotaryklubb ved overtagelsen av vårt charter. På charterfesten var den nystartede klubben blitt utstyrt med så vel president– som visepresidentklubber. Presidentkjedet var anskaffet på forhånd. Et svar-telegram fra HM Kongen i anledning vår hilsen til Rotarys høye beskytter, ble lest opp.

Det ble tidlig bestemt at man skulle gå forsiktig frem i den videre utbygging av klubben. De fleste andre klubber i distriktet hadde den gang ca. 40 medlemmer. Alle nye klubber har vanligvis et lavere medlemstall, og når normalt opp i ca. 30 medlemmer etter 4 til 5 års virksomhet. Det var ønskelig at Bekkestua Rotary Klubb skulle utvikle seg i rolig tempo, slik at medlemmene virkelig skulle få anledning til å lære hverandre å kjenne. En slik programerklæring ble fulgt, og ved ti årsjubileet i1985, hadde klubben vel 40 medlemmer.

I januar 1980 flyttet klubben fra Haslum Menighetshus til nye lokaler i Bekkestua bibliotek. Av forskjellige grunner ble dette bare et intermesso. Sommeren 1983 var vi tilbake i Menighetshuset, og fra og med vårt 9. år ble onsdag vår faste møtedag. Etterhvert ble kjelleren i Menighetshuset for trang, og høsten 1985 flyttet vi til møtelokale i Bekkestua Eldresenter. 

I 2014 flyttet vi inn i nye lokaler på Gjønnes Gård.

 JUBILEUMSHEFTE 10 ÅR

JUBILEUMSHEFTE 25 ÅR

SOSIALE MEDIER

Møteinformasjon

Møtested: Ringhøyden seniorsenter
Adresse: Ringstabekkveien 105
Postnummer: 1356
Sted: Bekkestua
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY NORGE

Loading RSS...

NYHETER FRA DISTRIKT 2310

Loading RSS...