11541564
OM ROTARY / ROTARYS FORMÅL OG KODEKS


Rotary's motto - Service above self

ROTARYS FORMÅL

Rotarys mål er å gagne andre.


Dette mål søker vi å nå gjennom:

Å lære våre medmennesker å kjenne.

Å stille høye krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid

Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere.

Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker

 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN
Om saker vi tenker, sier og gjør:

Er det sannheten?

Er det rettferdig overfor alle som blir berørt ?

Vil det skape forståelse og et bedre vennskap?

Vil det være fordelaktig for alle det angår?


YRKESKODEKS FOR ROTARIANERE
Egenerklæring for yrkesaktive rotarianere i forretnings- og arbeidsliv

Ser mitt yrke som en mulighet til å gagne andre.

Er tro mot landets etiske normer og samfunnets moralske krav

Gjør alt jeg kan for at mitt arbeid skal ha verdi og for å fremme høye etiske krav i det yrket jeg har.

Er rettferdig mot overordnede, kolleger, medarbeidere, konkurrenter, kunder, allmennheten og mot alle jeg har forretnings- eller yrkesmessig forbindelse med.

Erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi

Stiller mine yrkeskunnskaper til disposisjon for å gi unge mennesker de beste muligheter for å hjelpe andre og for å forbedre livskvaliteten i samfunnet.

Er ærlig når jeg annonserer og gir opplysninger til allmennheten om mitt arbeid og mine forretningsaktiviteter.

Verken ber om, eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til en ikke-rotarianer som jeg har forretnings eller yrkesmessig forbindelse med.

 

SOSIALE MEDIER

Møteinformasjon

Møtested: Ringhøyden seniorsenter
Adresse: Ringstabekkveien 105
Postnummer: 1356
Sted: Bekkestua
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:00
Møtespråk: no

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NYHETER FRA ROTARY NORGE

Loading RSS...

NYHETER FRA DISTRIKT 2310

Loading RSS...